Christina Claesson

Naturvårdsbiolog och ekolog som arbetar med inventeringar, bland annat av lövskog, skyddsvärda träd och gräsmarker. Arbetar även med sammanställning och layout av informationsmaterial (skyltar, broschyrer), översättning och illustration. Är intresserad av flera fält inom biologin, framför allt skötselfrågor och ekologi i odlingslandskap och trädmiljöer.

Tillbaka till toppen