Emma Karlsson

Utbildad biolog med inriktning på naturvård och ekologi. Emma arbetar främst med olika inventeringar, bland annat NVI, fågelinventeringar, skyddsvärda träd, artrika vägkanter och skötselplaner. Arbetar även med GIS och har ett stort intresse för naturfotografering. Hon är särskilt intresserad av fåglar, fladdermöss och kärlväxer. Emma sitter i styrelsen för Örebro läns botaniska sällskap.

Tillbaka till toppen