Kurser

Pro Natura har under decennier arbetat med utbildning i natur, ekologi, naturvård och artkunskap på olika nivåer. Vi håller utbildningar som riktar sig mot utbildade och professionella biologer, men även kurser som riktar sig till allmänheten. Det kan vara kurser i Sverige eller utomlands. Om några kurser finns uppe för intresseanmälan återfinns dessa på denna flik.

VETcert

Föreläsare

Vikki Bengtsson, Daniel Daggfeldt

Plats

Brokind, Östergötland

Datum

21 May 2024 – 22 May 2024

Pris

Pris: 8400 SEK, Svenska Trädföreningsmedlemspris: 6720 SEK. Alla priser exklusive moms

Kursen är anordnad av Svenska Trädföreningen.

Vård och skötsel av skyddsvärda träd. Kursinnehållet omfattar ämnen som trädens åldrande, rötter, skötsel av de skyddsvärda träden och av marken runt omkring samt svamp och hålbildning.

Kursen innehåller bland annat:

  • Genomgång av hur skötsel av skyddsvärda träd relaterar till trädens egenskaper och de faktorer som påverkar dem såsom åldrande och naturliga processer, rotmiljö, hålbildning och svampar samt växtplats, trädslag och situation.
  • Hur man gör en undersökning av ett skyddsvärt träd där man ta hänsyn till alla relevanta faktorer för att ta fram en skötselplan.
  • Analyser om vad som påverkar hållbarheten hos en population av skyddsvärda träd och hur man kan påverka den.

Kursen är riktad främst till personer som arbetar med särskilt skyddsvärda träd eller utbildning i ämnet. Tidigare kunskap som är rekommenderad: grundläggande trädbiologi, den grundläggande endagars VETree-kursen eller motsvarande.

Denna kurs kan vara en del i utbildningen för att kunna gå vidare till VETcert certifiering,  Om man har gått VETree tredagarskurs, så behöver man inte gå denna kursen också.

Kursinformation och anmälan
Tillbaka till toppen