Publikationer

Under åren som Pro Natura och dess medarbetare varit verksamma har de avkastat en rad publikationer om naturvård, ekologi och biologi i vid mening. En stor del (stigande) och titel (stigande). Du kan söka på årtal, författare och publikationens titel (eller delar av dessa). Och sen skrolla ner. Publikationerna är sorterade efter årtal (fallande), författare av dessa är här samlade i en referenslista. Flera av dessa publikationer kan laddas ner i pdf-format.

2023

Karlsson, Emma. 2023. Naturvärdesinventering (NVI) av en del av fastigheten Månsbo 1:8, Avesta kommun. Göteborg: Pro Natura.

2023

Linnartz, Leo; Slagt, Judith; Dötig, Lucy; Bengtsson, Vikki; Bengtsson, Ola; Joye, Tom; Mannaert, Alexandra; Andersson, Jörgen; Aczél-Fridrich. & Creemers, An. 2023. Process oriented nature conservation: a wilder, cheaper and more robust nature management (PONC). Digital publication.

2023

Linnartz, Leo; Slagt, Judith; Dötig, Lucy; Bengtsson, Vikki; Bengtsson, Ola; Joye, Tom; Mannaert, Alexandra; Andersson, Jörgen; Aczél-Fridrich. & Creemers, An. 2023. Booklet – Process oriented nature conservation: a wilder, cheaper and more robust nature management (PONC). Digital publication.

2022

Andersson, Leif; Andersson, Martin; Carlsson, Rolf-Göran; Fridell, Astrid; Johansson, Kurt-Anders; Karlsson, Emma; Minas, Otto; Hellqvist, Anna-Lotta; Hellkvist, Emma; Holmgren, Alexandra; Ring, Karolin; Salmén, Niina. & Sundh, Lennart. 2022. Inventering av artrika vägkanter, solitära träd och invasiva arter utefter statliga vägar i region Sthlm/Öst 2021. Göteborg: Pro Natura.

2022

Andersson, Leif; Ennerfelt, Johan; Ennerfelt, Robert. & Lidberg, Britta. 2022. Naturvärdesinventering (NVI) och häckfågelinventering av område N om Mariestad mellan Vänern och väg E20, Mariestads kommun. Göteborg: Pro Natura.

2022

Andersson, Leif; Ennerfelt, Johan. & Ennerfelt, Robert. 2022. Naturvärdesinventering (NVI) och fågelinventering av Östra Börstorp, Töreboda kommun. Göteborg: Pro Natura.

2022

Andersson, Leif; Fridell, Astrid. & Minas, Otto. 2022. Naturvärdesinventering (NVI) vid LV 557 Lagan, Ljungby kommun. Göteborg: Pro Natura.

Tillbaka till toppen