Tjänster och verksamhet

Pro Natura tillhandahåller tjänster inom en lång rad områden inom terrester naturvård och ekologi. Här redovisar vi några av de fält där vi just nu har stor aktivitet.

Tillsammans med andra konsulter och experter utför vi också uppdrag utöver de som presenteras här.

Flera av våra medarbetare är också verksamma inom forskning och utbildning inom universiteten. Pro Naturas medarbetare är också medlemmar i olika expertgrupper och deltar också i olika typer av frivillig-verksamhet.

Tillbaka till toppen