Andrea Albeck

Andrea är naturvårdsbiolog med inriktning på terrester naturvård. Huvudintressen är ekologi, vilda pollinatörer och skötsel. På Pro Natura arbetar Andrea med naturvärdesinventeringar och inventeringar av pollinatörer, fåglar, artrika vägkanter, skyddsvärda träd och framtagande av skötselplaner. Hon arbetar även med GIS.

Tillbaka till toppen