Vikki Bengtsson

Är ekolog och har arbetat professionnellt med naturvård sedan 1992. Åren 1992 till 2003 arbetade hon i England. Vikki har under hela sin yrkesverksamma tid arbetet med frågor rörande praktisk skötsel och restaureringar av gamla träd och hagmarker. Vikki utbildar bland annat arborister, landskapsarkitekter och förvaltare inom värde och skötsel av särskilt skyddsvärda träd. Hon var projektledare för VETree och VETcert EU projekt.

Tillbaka till toppen