Claes Hellsten

Claes Hellsten arbetar med biosfärområdet Östra Vätterbranterna på uppdrag av Världsnaturfonden WWF. Naturskolepedagog (Ekobussen, Jönköpings kommun), småbrukare, arbetar med utbildning, landskapsvård och skydd, restaurering (skog, naturbeten), biologiskt kulturarv, samverkansprojekt med organisationer, myndigheter och brukare.

Tillbaka till toppen