Tomas Fasth

Arbetar med naturinventeringar omfattande kärlväxter, lavar, mossor, däggdjur och fåglar i odlingslandskap, skogar och våtmarker. Tomas arbetar också med naturvärdesinventeringar. Geografisk tyngdpunkt och specialitet: Småland.

Tillbaka till toppen