Kurt-Anders Johansson

Kurt-Anders arbetar huvudsakligen som verksamhetsledare inom RÄFS Naturvårdsarbeten. Han har ett stort kunnande och engagemang inom mykologi och är sedan mer än 25 år ordförande i Västgötabergens Svampklubb. Sedan många år verksam också med kärlväxtbotanik, bryologi och ornitologi.

Tillbaka till toppen