Lars Söderström

Har under sin yrkesmässiga tid arbetat med utbildning från förskola till gymnasium och som naturpedagog för Jönköpings kommun (Ekobussen). Lasse har inventerat mest insekter fr.a. skalbaggar i Östra Vätterbranterna. Min specialitet är vedlevande skalbaggar.

Tillbaka till toppen