Sten Svantesson

Forskare inom svamptaxonomi, naturvårdsbiolog och en av Sveriges främsta experter på vedsvampar. Även kunnig inom kärlväxter, mossor och lavar. Arbetar främst med svampinventeringar men på projektbasis också med t.ex. NVI:er och riktade inventeringar inom andra artgrupper.

Tillbaka till toppen