Thomas Appelqvist

Thomas är en naturvårdsbiolog och artspecialist som har jobbat med naturinventeringar, naturvårdsrapporter och skötselfrågor sedan 1970-talet. Har en bred kompetens och erfarenhet inom terrester naturvård men jobbar gärna med odlingslandskap, lövskogar, skalbaggar och gaddsteklar. Har också en lång erfarenhet av undervisning vid Göteborgs Universitet och har en doktorsexamen på arbeten om vedsvampar på gran.

Tillbaka till toppen