Publications

Pro Natura and its employees have produced a wide range of publications on nature conservation, ecology and biology in the broadest sense. You can search by year, author and the title of publication (or key words), and then scroll down. The publications are sorted by year (descending). Several of these publications can be downloaded in pdf-format.

2023

Karlsson, Emma. 2023. Naturvärdesinventering (NVI) av en del av fastigheten Månsbo 1:8, Avesta kommun. Göteborg: Pro Natura.

2023

Linnartz, Leo; Slagt, Judith; Dötig, Lucy; Bengtsson, Vikki; Bengtsson, Ola; Joye, Tom; Mannaert, Alexandra; Andersson, Jörgen; Aczél-Fridrich. & Creemers, An. 2023. Process oriented nature conservation: a wilder, cheaper and more robust nature management (PONC). Digital publication.

2023

Linnartz, Leo; Slagt, Judith; Dötig, Lucy; Bengtsson, Vikki; Bengtsson, Ola; Joye, Tom; Mannaert, Alexandra; Andersson, Jörgen; Aczél-Fridrich. & Creemers, An. 2023. Booklet – Process oriented nature conservation: a wilder, cheaper and more robust nature management (PONC). Digital publication.

2022

Andersson, Leif; Andersson, Martin; Carlsson, Rolf-Göran; Fridell, Astrid; Johansson, Kurt-Anders; Karlsson, Emma; Minas, Otto; Hellqvist, Anna-Lotta; Hellkvist, Emma; Holmgren, Alexandra; Ring, Karolin; Salmén, Niina. & Sundh, Lennart. 2022. Inventering av artrika vägkanter, solitära träd och invasiva arter utefter statliga vägar i region Sthlm/Öst 2021. Göteborg: Pro Natura.

2022

Andersson, Leif; Ennerfelt, Johan; Ennerfelt, Robert. & Lidberg, Britta. 2022. Naturvärdesinventering (NVI) och häckfågelinventering av område N om Mariestad mellan Vänern och väg E20, Mariestads kommun. Göteborg: Pro Natura.

2022

Andersson, Leif; Ennerfelt, Johan. & Ennerfelt, Robert. 2022. Naturvärdesinventering (NVI) och fågelinventering av Östra Börstorp, Töreboda kommun. Göteborg: Pro Natura.

2022

Andersson, Leif; Fridell, Astrid. & Minas, Otto. 2022. Naturvärdesinventering (NVI) vid LV 557 Lagan, Ljungby kommun. Göteborg: Pro Natura.

Back to top