VETcert

Kursen är anordnad av Svenska Trädföreningen.

Vård och skötsel av skyddsvärda träd. Kursinnehållet omfattar ämnen som trädens åldrande, rötter, skötsel av de skyddsvärda träden och av marken runt omkring samt svamp och hålbildning.

Kursen innehåller bland annat:

  • Genomgång av hur skötsel av skyddsvärda träd relaterar till trädens egenskaper och de faktorer som påverkar dem såsom åldrande och naturliga processer, rotmiljö, hålbildning och svampar samt växtplats, trädslag och situation.
  • Hur man gör en undersökning av ett skyddsvärt träd där man ta hänsyn till alla relevanta faktorer för att ta fram en skötselplan.
  • Analyser om vad som påverkar hållbarheten hos en population av skyddsvärda träd och hur man kan påverka den.

Kursen är riktad främst till personer som arbetar med särskilt skyddsvärda träd eller utbildning i ämnet. Tidigare kunskap som är rekommenderad: grundläggande trädbiologi, den grundläggande endagars VETree-kursen eller motsvarande.

Denna kurs kan vara en del i utbildningen för att kunna gå vidare till VETcert certifiering,  Om man har gått VETree tredagarskurs, så behöver man inte gå denna kursen också.

Tillbaka till toppen