Leif Andersson

Naturvårdsbiolog och växtekolog som arbetar främst med inventeringar. Botanik i de flesta områden. Projektledning. Metodikutveckling. Undervisning. Lövskog. Datafrågor, GIS. Har bl.a. varit verksam som svensk projektledare för nyckelbiotopsinventeringarna i Estland och Litauen och som projektledare för inventering av biologiskt värdefull skog i västra Ryssland. Medverkat i arbetsgruppen som tagit fram den svenska NVI-standarden.

Tillbaka till toppen