Olof Persson

Utbildad natuvårdsbiolog och artspecialist som främst arbetar med inventeringar av olika organismgrupper och naturtyper. Fokus ligger på insekter med vedlevande skalbaggar och fjärilar som tidigare arbetsfält. God kunskap om fåglar och inventeringar av dessa. Har gjort naturvärdesbedömningar med grund i flera organismgrupper bland annat kärlväxter, lavar och mossor. Arbetar även med GIS.

Tillbaka till toppen