Raul Vicente

Raul är en erfaren ekolog och artspecialist som innehar både bredden och djupet i sitt perspektiv. Raul har en lång erfarenhet av att jobba med naturvärdesinventeringar, kartering av skyddsvärda träd, samt både övergripande och fördjupade artinventeringar. De artgrupper han utmärker sig inom är fåglar, lavar och spindlar, men har genomfört många insektsinventeringar (vedinsekter, pollinatörer, fjärilar, mm).

Raul genomför också artskyddsutredningar, tar fram skötselplaner, är ekologstöd i infrastrukturprojekt och håller gärna kurser och naturguidningar.

Tillbaka till toppen