Oskar Gran

Forskare med fokus på vedlevande skalbaggar. Har även jobbat med naturinventering. Specialområden är inventering och artbestämning av skalbaggar, samt ekologisk-statistisk analys med hjälp av GIS, R och andra programvaror.

Tillbaka till toppen