Robert Ennerfelt

Robert är utbildad naturvårdsbiolog och artspecialist. Han har ett stort intresse för terrester biologi i synnerhet inom entomologi och ornitologi. Inom entomologin har han främst intresserat sig för parasitsteklar. Han arbetar i huvudsak med inventeringar av olika slag, så som riktade artinventeringar, fågelinventeringar och NVI. Han jobbar dessutom gärna med artbestämningsuppdrag. Robert skriver återkommande populärvetenskapliga artiklar om fåglar i tidskriften Fåglar på Västkusten för Göteborgs ornitologiska förening.

Tillbaka till toppen