Särskilt skyddsvärda träd

Bevarande av skyddsvärda träd är en av Pro Naturas hjärtefrågor. Vi kan hjälpa till med allt från trädinventeringar till kurser om skötsel av gamla träd – i Sverige eller utomlands. Vi gör också trädvårdsplaner för enskilda träd, alléer och träd i hagmarker och på kyrkogårdar. Vi jobbar också med veteraniseringsplaner och övervakning av skyddsvärda träd. Med våra experter kan vi dokumentera vilka mossor, lavar, svampar och insekter som lever i de gamla träden. Med den kunskapen blir karteringen av skyddsvärda träd ännu mer detaljerad. Genom vårt nätverk kan vi även erbjuda kvalificerade arboristtjänster.

Pro Natura var projektledare för utvecklingen av de europeiska projekten VETree och VETcert där paneuropeisk utbildning och ett certifieringssystem utvecklades för dem som arbetar med gamla träd.

Tillbaka till toppen