Artinventeringar och artbestämningar

Dokumentation av flora och fauna är viktigt som planeringsunderlag inför bildande av naturreservat och nationalparker, uppföljande miljöövervakning och i ren grundforskning. Fördjupade artinventeringar och kartering av biologisk mångfald är ett viktigt verktyg för en hållbar stadsplanering och för infrastrukturprojekt.

Inom Pro Natura finns några av landets främsta ekologer och artexperter. Vi besitter specialistkompetens inom en mängd olika organismgrupper. Hos oss finns artexperter inom bland annat fåglar, kärlväxter, lavar, svampar, dagfjärilar, skalbaggar, tvåvingar och spindlar. Behöver du specialiststöd när det gäller arter så bistår vi gärna med vår expertis. Vi är främst inriktade på terrestra miljöer men vi gör också artinventeringar i vatten tillsammans med våra samarbetspartners.

Vi genomför inventering av artrika vägkanter, revirkarteringar och uppföljningar av arter eller artgrupper i landskapet. Hur är situationen för alkonblåvinge i Västsverige? Hur ser trenden ut för fjälltaggsvampar och violgubbe? Med en artinventering kan man få svar på detta.

I samband med naturinventeringar gör vi även utredningar baserade på Artskyddsförordningen.

Tillbaka till toppen