Naturvärdesinventeringar (NVI)

Bra kunskapsunderlag är grundläggande för ett bra naturvårdsarbete. Denna grund läggs med ett väl genomfört inventeringsarbete. Vi har lång erfarenhet av naturinventeringar av olika slag i alla landmiljöer i hela landet och stora delar av Europa.

Naturvärdesinventeringar (NVI) är för närvarande en av våra största inventeringsverksamheter. Vi genomför naturvärdesinventeringar enligt gällande SIS Svensk standard i alla naturtyper, även i vattenmiljöer, då tillsammans med våra samarbetspartners. 

Vi genomför också alla tillägg som kan göras inom naturvärdesinventeringar enligt SIS-standard, exempelvis kartering av skyddsvärda träd, värdeelelement och fördjupade artinventeringar.

Övriga inventeringar

Vi gör också naturtyps- och biotopkarteringar, som våtmarksinventeringar, nyckelbiotopsinventeringar, inventeringar av naturliga gräsmarker, skogar med mera.

Vi genomför även skoglig målklassning och skogsbruksplanering. Vi har medverkat i Sveaskogs naturvärdesinventeringar i Ekoparkerna och gjort målklassningar i ett stort antal militära övnings- och skjutfält.

Tillbaka till toppen