Skötselplaner och reservatsutredningar

Pro Natura har lång erfarenhet av att upprätta skötselplaner för en mängd olika naturtyper. Våra skötselplaner har omfattat alla möjliga typer av terrestra biotoper och artsammansättningar. Många av våra skötselplaner följer traditionella riktlinjer medan andra är mer banbrytande och vi har introducerat nya skötselidéer från olika delar av Europa.

Genom åren har vi upprättat hundratals skötselplaner över skyddade områden spridda i stora delar av landet – och även utanför landets gränser.

Vi genomför reservatsutredningar där inventeringar av naturvärden och funktionsklassning enligt Naturvårdsverkets metodik är viktiga verktyg som vi arbetar med.

Tillbaka till toppen